Inruilspektakel groot succes!

De door 12GO Biking in samenwerking met de Verburg Charity Foundation georganiseerde inruilactie voor het goede doel in mei en juni is een groot succes geworden: er zijn bijna 1000 fietsen ingeruild. Het grootste deel daarvan is inmiddels al opgestuurd naar Namibië! De ingeleverde fietsen die in een te slechte staat waren om op te sturen zijn verkocht aan verschillende partijen en brachten samen ook nog ruim: €10.000 op voor het goede doel!

Aangevuld met de door 12GO Biking gedoneerde onderdelen, gereedschappen en accessoires zijn de fietsen verscheept naar Namibië waar de fietsen op de resorts van de stichting Na’an ku sê worden opgeknapt en gebruikt of verkocht. Deze stichting zet zich in voor natuurbehoud en de ontwikkeling van duurzaam ecotoerisme dat de lokale bevolking ten goede komt in de vorm van extra werkgelegenheid. Ook zet Na’an ku sê zich in voor betere voorzieningen als onderwijs en medische zorg.

inruilspektakel
inruilspektakel
inruilspektakel
inruilspektakel

Geef een reactie